top of page

younet tv

Nhạc sĩ Christophe soạn bài nhạc này chỉ trong 15 phút, nhưng đã thành bất hủ.

News6am
Nhạc sĩ Christophe soạn bài nhạc này chỉ trong 15 phút, nhưng đã thành bất hủ.
Nhạc sĩ Christophe soạn bài nhạc này chỉ trong 15 phút, nhưng đã thành bất hủ.

Nhạc sĩ Christophe soạn bài nhạc này chỉ trong 15 phút, nhưng đã thành bất hủ.

04:03
Phát video
Nhạc phẩm “Je Sais” đã phát hành năm 1964, được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt tựa đề “Cuộc Tình Tàn”

Nhạc phẩm “Je Sais” đã phát hành năm 1964, được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt tựa đề “Cuộc Tình Tàn”

05:05
Phát video
Một ca khúc ít phổ biến của ca thần Trương Học Hữu, "Thổn Thức Chờ Mong", và thổn thức cả người nghe

Một ca khúc ít phổ biến của ca thần Trương Học Hữu, "Thổn Thức Chờ Mong", và thổn thức cả người nghe

06:47
Phát video
Tina Chau, ca sĩ trẻ không quên cội nguồn.

Tina Chau, ca sĩ trẻ không quên cội nguồn.

02:35
Phát video

Chat Room dành cho quý khán thính giả của YouNet TV
Mọi việc tốt đẹp đôi khi chỉ từ một câu chào phải không, thưa quý vị.

mailYNT.png
Các công ty khác trong hệ thống YouNet First Group Inc.
phoneYNT.png
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
location.png
FC4U logo new colors.png
gold only - LOGO Quy Thien Yen.png
gold%20only%20-TEXT%20Quy%20Thien%20Yen_edited.png
V-NEWS%2520-%2520logo_edited_edited.png
liveanygame%2520LOGO%2520TEXT%2520GOLD_e
bottom of page